Gatunki moli w Polsce

Strona główna » Porady » Gatunki moli w Polsce
27 kwietnia, 2023
Kategoria:

Molowate to małe owady latające. Na świecie występuje ok. 3000 gatunków moli. Kilkadziesiąt z nich występuje w naszym kraju. Poniżej przedstawimy najbardziej popularne w Polsce mole i pokarzemy, jak je identyfikować i rozróżniać:

  • Cykl rozwojowy moli
  • Gatunki moli w Polsce

Cykl rozwojowy moli

Cykl rozwojowy mola zaczyna się w chwili złożenia jaj przez dorosłego owada. Jedna samica może złożyć od około 40 do nawet 500 jaj. Liczba ta zależy od gatunku oraz od panujących warunków. Czas od złożenia jaj do wylęgu jest ściśle związany z panującą temperaturą. Im jest cieplej, tym larwy z jaj wylęgną się szybciej. W niskiej temperaturze okres dojrzewania owadów w jajach trwa ok. 21 dni. W temperaturze pokojowej blisko 14 dni.

Larwy po wykluciu praktycznie natychmiast przystępują do jedzenia.  Jest to najbardziej żarłoczny okres rozwoju tych owadów, w którym atakują produkty spożywcze lub ubrania z ogromną siłą. Długość tego stadium rozwoju zależy od ilości pokarmu, temperatury oraz gatunku mola. Niektóre larwy mogą przepoczwarzyć się już po 2 tygodniach (Omacnica Spichrzanka), inne mogą potrzebować na to nawet 2 lat (Mól włosienniczek).

Stadium larwalne kończy się przepoczwarzeniem larwy w postać zwaną imago, czyli dorosłego owada. Dojrzałe osobniki przestają być  szkodnikami, ponieważ przestają spożywać pokarm. Niestety nadal przenoszą chorobotwórcze patogeny i tym samym są niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia. Dorosłe mole mogą przeżyć od 4 do około 30 dni. W tym czasie ich jedynym celem jest kopulacja, a następnie złożenie jaj, które dadzą życie kolejnemu pokoleniu owadów.

Gatunki moli w Polsce :Larwa - mól włosienniczek
David Short from Windsor, UK, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0, via Wikimedia Commons

Mole występujące w Polsce

Według naukowców w Polsce żyje blisko 50 gatunków moli. W rodzimych mieszkaniach, domach, magazynach i zakładach produkcyjnych spotykamy jednak najczęściej mole spożywcze i mole ubraniowe. Są to umowne nazwy dla najpospolitszych w Polsce przedstawicieli molowatych. Związane są oczywiście z rodzajem pokarmu spożywanego przez owady. W dalszej części opiszemy najczęściej spotykane w Polsce mole, zwalczane przez firmy DDD.

Gatunki moli w Polsce:

Miklik mączny (Ephestia kuehniella)

Miklka znajdziemy najczęściej w szafkach kuchennych oraz magazynach z produktami spożywczymi. Samica tego mola może złożyć nawet 500 jaj, z których już po 8 dniach (w temperaturze pokojowej), wylęgną się larwy. Larwy żerują na produktach suchych i w tym czasie wytwarzają oprzęd (lepką nić podobną do pajęczyny). Kolor larw jest zależny od rodzaju pokarmu, który spożywają. Może być kremowy, różowy lub rzadziej zielony. Czas potrzebny do przepotwarzenia się z larwy w postać imago jest zależny u Miklika od ilości i rodzaju pożywienia oraz temperatury powietrza. Wynosi od 60 do 90 dni.

Gatunki moli w Polsce: Miklik mączny
Simon Hinkley & Ken Walker, Museum Victoria, CC BY 3.0 AU https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/au/deed.en, via Wikimedia Commons

Gatunki moli w Polsce:

Omacnica spichrzanka (Plodia interpunctella)

To bardzo powszechny gatunek mola kuchennego.  Samica Omacnicy składa  jaja na słodyczach, cukrze,  bakaliach, otrębach, płatkach śniadaniowych, kaszach oraz mące. Jaja te są wielkości główki od szpilki, a jedna samica składa ich średnio 170 sztuk. Omacnica żyje i żeruje w kuchniach i spiżarniach, a także w magazynach i zakładach produkcyjnych. Czas stadium larwalnego związany jest bezpośrednio z temperaturą i wynosi 8 do 10 dni. Mole te w czasie żerowania wytwarzają  bardzo lepiącą się nić, przypominającą pajęczynę. Larwy Omacnicy mogą  przegryźć folię grubą na 0,7 milimetra. W jelitach tych owadów odkryto bakterie, które w pewnym stopniu są w stanie strawić polietylen. Przepoczwarzenie się z larwy w postać dorosłą występuje najczęściej po ok. 3 tygodniach.  Skrzydła dorosłych owadów mają rozpiętość 14-18 mm, są z przodu żółte, na końcach brunatne z ciemniejszymi paskami. Dojrzałe osobniki żerują nocą i żyją maksymalnie 14 dni.

Gatunki moli w Polsce: Omacnica spichrzanka
Adrian Tync, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Gatunki moli w Polsce:

Mól kożusznik (Tinea pellionella)

Owad ten jest potocznie zwany molem futrzanym, ponieważ znajdziemy go na materiałach bawełnianych oraz futrach naturalnych, czasem na filcu lub pierzu. Larwy mają jasnożółte zabarwienie. Samica może złożyć około 50 jaj, z których larwy wykluwają się średnio w czasie 5 dni. Mól kożusznik  do przepotwarzenia może potrzebować nawet 90 dni,  w ciągu których intensywnie żeruje, wyrządzając ogromne uszkodzenia odzieży. Dorosłe osobniki żyją zaledwie 4 – 6 dni, są małe, a rozpiętość ich skrzydeł wynosi od 10 do 14 milimetrów.

 Mól kożusznik
Sarefo, CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, via Wikimedia Commons

Gatunki moli w Polsce:

Mól włosienniczek (Tineola bisselliella)

Owad ten jest zwany również molem odzieżowym lub ubraniowym. Samica składa do 60 jaj, a już po 4 – 10 dniach w temperaturze pokojowej rozpoczyna się wylęg. Gdy jest zimniej, może to potrwać do 3 tygodni. Larwy są kremowe, posiadają  ciemną głowę i mierzą do 11 mm. Żerują najczęściej na materiale bawełnianym, moherze, futrach, dywanach, rzadziej na sztucznych tkaninach. Dorosłe osobniki żyją długo, nawet jeden miesiąc. Stadium larwalne zależy od warunków i może trwać od 35 dni, do nawet 2 lata.

Gatunki moli w Polsce - Mól włosienniczek
Olaf Leillinger, CC BY-SA 2.5 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5, via Wikimedia Commons

Gatunki moli w Polsce:

Zadarlica śpiżarnianka (Pyralis farinalis)

Dojrzałe owady są duże, rozpiętość ich skrzydeł wynosi ok. 25 mm. Obie pary skrzydeł mają  charakterystyczne ubarwienie. Przednie mają ciemniejszy wierzch oraz nasadę. Tylne mają pofalowane jaśniejsze pręgi na ciemniejszym tle. Gdy temperatura w pomieszczeniu zbliżona jest do pokojowej, w ciągu roku może rozwinąć się nawet 6 pokoleń tych owadów. Larwy Zadarlicy niszczą praktycznie tylko zawilgocone produkty takie, jak otręby oraz mąkę, rzadko bytują na sianie, słomie lub ziarnie. Dorosłe szkodniki, zadzierają do góry swój odwłok, czemu zawdzięczają nazwę.

Gatunki moli w Polsce - Zadarlica śpiżarnianka
Jerzy Strzelecki, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons


Gatunki moli w Polsce:

Mól ziarniak (Nemapogon granella)

Owad ten  jest bardzo niebezpiecznym szkodnikiem, ponieważ jego larwy bytują na nasionach roślin, oraz na drewnie. Jedna samica tego niewielkiego motyla, o rozpiętości skrzydeł do 15 mm, może złożyć do kilkuset jaj. A w zależności od wilgotności powietrza, w ciągu jednego sezonu, może rozwinąć się od jednego do nawet trzech pokoleń tych szkodników. Głowy dorosłych owadów pokrywają, charakterystyczne, jasne włoski. Larwy po wykluciu się są żółte i mają brązowe głowy, za którymi umiejscowione są dwie ciemniejsze plamy.

Mól ziarniak
David Short from Windsor, UK, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0, via Wikimedia Commons

Chcesz wiedzieć więcej na temat dezynsekcji zwalczającej mole. Przeczytaj informacje TUTAJ.

500 738 748

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram